Jeden prohlídkový okruh předhradím a částečně nádvořím hradu.